Analyse en verhuisbegeleiding van Sodexo op vlak van mobiliteit

In 2014 verhuizen drie afdelingen van Sodexo (Sodexo SA, Benefits and Rewards en Vivaboxes SA) uit Oudergem en Zaventem naar één gezamelijke site op de Pleinlaan te Elsene.

Een verhuis is vaak een bron van bezorgdheid bij de werknemers. Om op een objectieve manier de discussie te kunnen aangaan, is het belangrijk een duidelijke visie te hebben op de mogelijkheden en de uitdagingen die een verhuis met zich meebrengt (parkeerproblemen, welzijn van de werknemers, ...).

Traject maakt voor dit project een Mobiscan – een multimodale analyse – van het woon-werkverkeer en de dienstverplaatsingen van het personeel op. Daarnaast voeren we een impactanalyse uit, gebaseerd op de reistijden met de wagen, met de fiets of het openbaar vervoer. 
Door deze analyses kan men de reële impact van de verhuis op de mobiliteit van de werknemers goed inschatten en een evaluatie maken van de mogelijke modal shift. De voorgestelde acties om de gevolgen van de verhuis te matigen, zijn toepasbaar op korte en middellange termijn  (weldoordacht parkeermangement, terugbetaling parking aan het station, deelvoertuigen voor dienstverplaatsingen,…).