Verkeersveiligheid

Verkeersongevallen vormen zo’n 10% van alle arbeidsongevallen in België. Verkeersveiligheid verdient binnen mobiliteitsmanagement dan ook de nodige aandacht.

Traject kan uw bedrijf bijstaan in de verbetering van de verkeersveiligheid voor uw medewerkers.

Verkeersveiligheidsbeleidsplan

Traject coachte reeds verschillende bedrijven en organisaties bij hun verkeersveiligheidsbeleid. Na een audit van het huidige beleid bekijken we samen waar verdere stappen kunnen worden ondernomen. We definiëren de gepaste acties en koppelen daar concrete doelstellingen aan vast. Tot slot begeleiden we u ook bij het communicatie- en sensibiliseringsluik van uw verkeersveiligheidsbeleid.

Terreinaudit / Signalisatieplannen

Al jarenlang begeleiden en adviseren wij steden en gemeenten op vlak van infrastructuur en verkeersveiligheid. Deze expertise is vanzelfsprekend ook perfect toepasbaar op uw eigen bedrijfssite.

We identificeren de grootste knelpunten en doen voldoende optimalisatievoorstellen. Op die manier maken we van uw bedrijfssite een veiligere omgeving, met efficiëntere vervoersstromen. Ook de ontsluiting naar de openbare weg kunnen we beoordelen of optimaliseren.