Verkeersveiligheid

Duurzame mobiliteit kan niet bestaan zonder verkeersveiligheid. Mede door de hoge verkeersintensiteit en de huidige ruimtelijke structuur in Vlaanderen en Brussel blijft het aantal slachtoffers zorgwekkend hoog.

Verkeersveiligheid als rode draad door onze projecten

Ons team telt verschillende experten in verkeersveiligheid. Deze worden bij elk project betrokken om te waken over de aandacht voor verkeersveiligheid. Op die manier kan Traject garanderen dat een project steeds een verkeersveiligheidstoets doorstaan heeft.

Verkeersveiligheidscoaching voor gemeenten

Wij bieden een coachingtraject ‘gemeentelijke verkeersveiligheid’ aan. Na een analyse van het huidige verkeersveiligheidsbeleid in de gemeente volgt een terreinbezoek.

Op basis daarvan formuleren we een expertenadvies en stellen een actieprogramma voor.