Verkeerskundig advies

Wijzigingen in ons verplaatsingsgedrag zorgen, samen met nieuwe ruimtelijke ontwikkelingen, voor een variërende mobiliteitsvraag. De verkeersomgeving in een stad of gemeente dient hierop afgestemd te zijn.

Wij kunnen u begeleiden, van verkeersanalyses tot geoptimaliseerde verkeerskundige ontwerpen.

Kruispuntanalyses en verkeerssimulaties

Op basis van verkeerstellingen analyseren wij de verkeersdoorstroming in een bepaald gebied of langs een bepaalde as. We brengen het functioneren van (lichtengeregelde) kruispunten en rotondes in beeld of simuleren verkeerssituaties. Zo gaan we op zoek naar de meest ideale oplossing om uw stad of gemeente op een veilige en efficiënte manier bereikbaar te houden.

Verkeerskundig ontwerp

Op basis van een eerste analyse stellen we optimalisaties voor van infrastructuur of lichtenregelingen. Ons verkeerskundig ontwerp zet verschillende optimalisatievoorstellen naast elkaar.

In overleg met u gaan we op zoek naar een ontwerp op maat van uw stad of gemeente.

Minder hinder stategie op maat

Met Traject brengen we verkeersmanagement in de praktijk. De mobiliteitsimpact van wegenwerken is vaak groot, terwijl de omkaderende maatregelen vaak tot een minimum beperkt blijven.

Veel problemen kunnen vermeden of verkleind worden met de nodige maatregelen.

Traject begeleidt gemeenten en aannemers op dit vlak:

  • Een mobiliteitsplan op maat van elke werffase
  • Een parkeer- en signalisatieplan
  • Een integrale communicatieplanning
  • De coördinatie van de verkeersstromen ter plaatse

Evenementen

Voor evenementen werkt Traject succesvol samen met organisatoren van evenementen en uitbaters van allerhande attractiepolen. Wij kunnen u bijstaan met advies of de uitwerking van een volledig mobiliteitsplan.

Opmaak signalisatieplan

Vandaag bepalen gps-systemen voor een belangrijk stuk de routekeuze en trajectopvolging.  Niet enkel automobilisten maar ook fietsers en voetgangers maken er gretig gebruik van. Toch blijft bewegwijzering een belangrijk sturend element voor overheden. Een goede signalisatie helpt de verkeersstromen te beheersen.

Op basis van een analyse van de huidige situatie en verkeersstructuur bepalen wij in overleg met u het signalisatieconcept. Conform dit concept wordt een signalisatieplan opgesteld met aandacht voor alle vervoerswijzen.