Schoolvervoerplannen

Verkeersveiligheid rond scholen is voor veel steden en gemeenten topprioriteit. Verder zetten veel scholen in op meer duurzame verplaatsingen. Aan de hand van een schoolvervoerplan (SVP) kan u hier op een gestructureerde en gedragen manier werk van maken.

Een uitgebreid stappenplan

Bij  de opmaak van een SVP brengen we alle betrokken partijen samen aan tafel. Samen met de directie, leerkrachten, (groot)ouders, gemeente, lokale politie en natuurlijk ook de leerlingen zelf, brengen we de knelpunten in kaart rond de school maar ook op de routes die de leerlingen afleggen van en naar school. Dit doen we aan de hand van een werkgroep en een online bevraging.

Door het samenbrengen van alle betrokken partijen  wordt een realistisch en haalbaar actieplan bekomen met concrete engagementen. Het actieplan is bovendien een evenwichtig geheel met zowel acties voor de school zelf als voor de stad/gemeente en de politie.

Procesbegeleiding

Traject treedt op als procesbegeleider: We brengen de betrokken partijen samen, visualiseren de knelpunten en routes en analyseren de bereikbaarheid. Traject begeleidt de werkgroep verkeersveiligheid met zijn expertise en ervaring om te komen tot een impactvol actieplan.