Procesbegeleiding omgevingsvergunningen

In het kader van omgevingsvergunningen wordt mobiliteit een steeds belangrijker thema. Adviserende en vergunningverlenende overheden eisen, net zoals burgers, een grotere inspraak in het proces.

Om het vergunningentraject zo vlot mogelijk te laten verlopen, starten we een overlegproces op met de verschillende betrokken overheden. Het tijdig opstarten van dit overlegproces is van kapitaal belang voor een vlot vergunningentraject. Wij adviseren en begeleiden u doorheen het hele proces.

Strategische communicatie en participatie

Een goede stakeholderaanpak is essentieel bij elke nieuwe ontwikkeling en zorgt ervoor dat vergunningverlenende overheden steeds vaker om toelichtings- en inspraakmomenten vragen in het kader van burgerparticipatie.

Wij begeleiden en adviseren u in het strategische communiceren over uw project en in het opzetten van een succesvolle dialoog met de verschillende stakeholders.

Onze ervaring in communicatie- en participatieprocessen

Traject begeleidt zowel overheden, bedrijven als ontwikkelaars in het voeren van strategische communicatie en participatie. Dit zorgt ervoor dat wij alle bouwstenen van deze delicate evenwichtsoefening goed beheersen.

Samen met u gaan we op zoek naar een communicatietraject op maat.