Parkeren en BWLKE / Cobrace

Parkeren is een sleuteldiscipline binnen de mobiliteitsplanning. Een fiets of auto moet uiteindelijk altijd ergens gestald of geparkeerd worden. Een slimme parkeerstrategie en een doordacht parkeermanagement zijn belangrijke pijlers bij elke nieuwe ontwikkeling.

Traject, specialist in alle vormen van parkeerbeleid en -onderzoek

Onze ervaring en expertise maakt van Traject een goede partner om na te denken over toekomstgerichte oplossingen voor uw parkeerbeleid. We bieden u een complete dienstverlening aan op dit terrein:

  • Parkeeronderzoek
  • Parkeersignalisatie
  • Laadpalen
  • Parkingoptimalisatie
  • Kosten-baten analyse van parkeerinfrastructuur
  • Parking policy
  • Parkeermanagementsysteem Fairpark®

Traject, erkend adviesbureau voor BWLKE / COBRACE- effectenstudies

Het ‘Brussels Wetboek van Lucht, Klimaat en Energiebeheersing’ (BWLKE) regelt het maximaal aantal beschikbare parkeerplaatsen bij kantoorgebouwen. Het wetboek streeft naar een reductie van het aantal parkeerplaatsen op locaties die goed bereikbaar zijn met het openbaar vervoer.

Bij elke verlenging of vernieuwing van de milieuvergunning wordt een maximum aantal parkeerplaatsen bepaald. U kan hiervan afwijken mits een effectenstudie de normoverschrijdingen rechtvaardigt om sociaaleconomische redenen. Traject is erkend als adviesbureau in functie van deze regelgeving ter vermindering van het aantal parkeerplaatsen voor kantoren, beter gekend als BWLKE / COBRACE.

Advies rond fietsparkeren

Fietsers hebben andere behoeften dan autogebruikers wanneer we over ‘parkeren’ spreken. Bij het stallen van hun fiets willen fietsers zeker zijn dat ze die veilig kunnen achterlaten en later onbeschadigd terugvinden. Bij nieuwe ontwikkelingen wordt dit weleens over het hoofd gezien.

Wij kunnen u adviseren om uw site aantrekkelijk te maken voor fietsers. Zowel op vlak van benodigde capaciteit, bereikbaarheid, stallingstypes en veiligheid bieden wij ondersteuning, advies en ervaring. Hoe meer gebruikers u kan overtuigen met de fiets te komen, hoe minder u immers zal moeten uitgeven aan het realiseren van autoparkeerplaatsen.