Parkeren & COBRACE

Parkeren is een sleuteldiscipline binnen de mobiliteitsplanning. Een slimme parkeerstrategie en een doordacht parkeermanagement zijn belangrijke pijlers binnen elk bedrijf en bij elke nieuwe ontwikkeling.

Traject bedenkt toekomstgerichte oplossingen voor uw parkeerbeleid. We houden rekening met innovatieve concepten zoals autonome voertuigen, carsharing van bedrijfswagens …

COBRACE / BLWKE

Het Brussels Gewest wil bedrijven middels de COBRACE/BLWKE-wetgeving motiveren om in te zetten op meer duurzame woon-werkverplaatsingen. Traject is erkend als adviesbureau voor de implementatie van die wetgeving. Via een analyse van de huidige parkeerfaciliteiten bepalen wij de impact ervan op uw faciliteiten.

Parkeerbeleid

Traject kan uw bedrijf ondersteunen bij de opmaak van een parkeerbeleid. Samen met u definiëren we de criteria die de basis vormen voor uw parking policy. Met betrekking tot implementatie, benchmarken we de beschikbare parking management tools voor u. Op basis van uw bedrijfsspecifieke behoeftes, adviseren we welke tool voor u de meest geschikte is.