Openbaar vervoer

In al onze mobiliteitsprojecten en -adviezen speelt openbaar vervoer een belangrijke rol. De rol van het openbaar vervoer wordt in Vlaanderen de komende jaren ingrijpend hertekend. De ‘basisbereikbaarheid’ moet een multimodale invulling geven aan het personen- en het goederenvervoer.

Met ‘basisbereikbaarheid’ naar een vraaggestuurd model

Vlaanderen wordt opgedeeld in 15 vervoerregio's die worden bestuurd door een vervoerregioraad, waarin de lokale besturen op structurele basis samenzitten met alle mobiliteitsspelers: De Lijn, het Agentschap Wegen en Verkeer, de NMBS …

Het vervoersplan voor de vervoersregio Westhoek werd onder begeleiding van Traject als eerste in Vlaanderen goedgekeurd.