Ondersteuning mobiliteitsdienst

Veel gemeenten willen werk maken van een duurzaam mobiliteitsbeleid maar beschikken niet over een uitgebreide mobiliteitsdienst. Traject beschikt over een ruime ervaring en expertise en deelt deze graag met u.

Ons multidisciplinair team biedt een integraal ondersteuningspakket voor de verschillende facetten van gemeentelijk mobiliteitsbeleid, gaande van strategische planning tot operationele projecten, opdat u uw ambities versneld kunt waarmaken.

Uw mobiliteitsambtenaar ontvangt ondersteuning doorheen alle stappen van het proces: van strategie tot implementatie, communicatie en evaluatie.