Mobiliteitsstrategie en mobiliteitsplan

Traject ziet een mobiliteitsstrategie niet als een alleenstaand gegeven. Ze maakt deel uit van de algemene bedrijfsstrategie van een organisatie of onderneming. Toekomstige acties, projecten of vestigingsvragen kunnen hieraan afgetoetst worden.

Traject heeft de expertise en kennis in huis om uw bedrijf of organisatie in een aantal stappen te begeleiden naar de opmaak van een gedragen mobiliteitsstrategie.

Mobiliteitsplan

Wenst u uw mobiliteitsvisie te vertalen in een stappenplan met concrete maatregelen? Traject kan u begeleiden bij het opmaken van een mobiliteitsplan. Daarbij houden we rekening met het profiel van uw bedrijf en de medewerkers.

Vertrekken doen we vaak vanuit een bevraging van de medewerkers. Traject ontwikkelde een methode waarbij aan de hand van een vragenlijst kan bepaald worden in welke mate uw medewerkers openstaan voor duurzame alternatieven en gedragsverandering.

Naast het bepalen van de juiste maatregelen begeleiden we uw bedrijf ook in het participatie- en communicatietraject van uw mobiliteitsplan. Samen bekijken we welke aanpak het meest effectief is, en hoe we het draagvlak voor uw beleid kunnen maximaliseren.

Samen met u streven we naar een ambitieus, maar 100% realistisch en financieel onderbouwd actieplan, op maat van uw bedrijf.

Logistiek plan

Naast het ontwikkelen van maatregelen om duurzaam personenvervoer te stimuleren, heeft Traject ook heel wat expertise in huis om u te ondersteunen bij de opmaak van een duurzaam logistiek vervoerplan. We vertrekken daarbij van een analyse van de logistieke stromen op uw terrein. In functie van uw concrete dagelijkse werking gaan we op zoek naar efficiëntie en veiligheidswinsten, en optimaliseren we de goederenstromen.