Mobiliteitsplanning en effectenstudies

Mobiliteitsplanning en effectenstudies

Onder mobiliteitsplanning valt een heel breed spectrum van studieopdrachten.  Traject is op alle schaalniveaus actief. 

  • Verkeersonderzoek op kruispuntniveau. 
  • Klassieke mobiliteitsplannen voor gemeenten, steden of grotere regio’s. 
  • Het ontwikkelen van tools voor kwaliteitsmanagement in mobiliteitsplanning binnen Europese projecten.  

Traject heeft alle expertise in huis om alle facetten van een mobiliteitsplan te behandelen. We hebben kennis en ervaring in openbaar-vervoerplanning, het opmaken van circulatieplannen, participatie en transitiemanagement, fietsbeleidsplannen, parkeerstudie en vraagstukken rond stedelijke distributie.  

Specifiek voor nieuwe ontwikkelingen of verhuisbewegingen maken we mobiliteitseffecten-rapporten (MOBER), volgens de richtlijnen van de betreffende overheid (Vlaanderen, Brussel of Wallonië).  In het kader van milieu-effectenstudies (MER) doet Traject de beoordeling van de discipline ‘Mens Verkeer’. 
Contacteer onze erkende MER-deskundigen.