Mobiliteitsplannen

Onder mobiliteitsplanning valt een heel breed spectrum aan studieopdrachten. Traject is op alle schaalniveaus actief.

Mobiliteitsplannen voor gemeente, stad en regio

Traject heeft de kennis en expertise in huis om alle facetten van een mobiliteitsplan te behandelen. U kan bij ons terecht voor openbaarvervoerplanning, het opmaken van circulatieplannen, participatie- en transitiemanagement, fietsbeleidsplannen, parkeerstudies, leefbaarheidsaspecten, vervoer op maat en vraagstukken rond stedelijke distributie.

Begeleiding van stedelijke en gemeentelijke participatie

Hoewel we onszelf als mobiliteitsexperten beschouwen, is er niemand die uw gemeente beter kent dan de bewoners zelf. Participatie is voor ons niet enkel een middel om draagvlak te creëren, maar ook om gerichte suggesties en advies vanuit de basis te verzamelen. Op die manier wordt uw beleidsplan niet alleen gedragen maar ook 100% op maat van uw gemeente afgestemd.

Parkeerbeleid

Parkeren is een sleuteldiscipline binnen de mobiliteitsplanning. Een fiets of auto moet uiteindelijk altijd ergens gestald of geparkeerd worden. Een slimme parkeerstrategie en een doordacht parkeermanagement zijn belangrijke pijlers om zoekverkeer in uw gemeente te vermijden en een evenwichtige parkeerbalans te bekomen.