Mober, mobiliteitstoets, MER

Zowat elke organisatie van nieuwe activiteiten heeft een impact op de bestaande verkeers- en mobiliteitsontwikkeling. De uitdagingen op mobiliteitsvlak nemen de laatste jaren bovendien alleen verder toe.

Er is vanzelfsprekend steeds meer aandacht voor de bijhorende effecten van dergelijke ontwikkelingen.

Traject is gespecialiseerd in de opmaak van verschillende types effectenstudies, op maat van elke situatie en elke onderneming.