Masterplannen

Er is een voortdurende interactie tussen de ruimte en ons verplaatsingsgedrag. Deze interactie tussen mobiliteit en ruimtelijke planning speelt zich af op verschillende schaalniveaus. Op elk niveau bewaken wij de kwaliteit van de mobiliteitsaspecten.

Masterplannen met oog voor mobiliteit

De manier waarop onze ruimte geordend is, bepaalt de manier waarop wij ons verplaatsen.

Het spreiden van verschillende functies (wonen, werken, winkelen …) veroorzaakt dagelijks grote verkeersstromen. Aan de andere kant bewijzen de verdichting in stationsomgevingen en langs belangrijke openbaar vervoerassen dat mobiliteit ook de ruimtelijke ontwikkelingen kan sturen.

Op dit snijvlak werkt Traject samen met stedenbouwkundige en ruimtelijke planners voor de opmaak van masterplannen.

Mobiliteit in ontwerpplannen

Ruimte en mobiliteit beïnvloeden elkaar ook direct in de publieke ruimte. Samen met ontwerpers en stedenbouwkundigen participeren we als verkeerskundigen in ontwerpopdrachten voor publieke ruimten en infrastructuurdossiers.