Fietsbeleid en infrastructuur

Fietsen wint aan populariteit en de laatste jaren stijgt het fietsgebruik. Fietsen is niet enkel aangenaam, de verplaatsingstijden zijn vaak gewoon ook concurrentieel met andere vervoersmiddelen.

De exponentiële stijging van het aantal e-bikes en speedelecs versterkt bovendien het huidige (en wellicht toekomstige) belang van de fiets.

Fietsbeleid of coaching op maat van steden en gemeenten

Meer fietsers in het openbaar domein brengen uiteraard heel wat uitdagingen met zich mee. Fietsinfrastructuur, veiligheid, stallingen, sensibilisering en diefstalpreventie worden belangrijke thema’s, voor zover dat nog niet het geval is.

Onze expertise covert al die aspecten van een integraal fietsbeleid: van infrastructuur, over fietsbeleidsplannen en fietsparkeerstudies, tot sensibiliseringsacties en coachingstrajecten op maat van uw stad of gemeente.

Fietsinfrastructuur en wijkcirculatie

Onze fietsexperten ondersteunen u bij het uitzetten van infrastructurele ambities, het stroomlijnen en uniformiseren van fietsinfrastructuur en/of het uitwerken van lokale oplossingen en circulatiemaatregelen op wijk- en stadsdeelniveau.

Duurzame fietslogistiek

Het potentieel voor goederentransport en aflevering van pakjes per (bak)fiets in steden is bijzonder hoog. Elk tweede gemotoriseerd transport van goederen kan vervangen worden door transport per (bak)fiets.

Wij ondersteunen verschillende steden en gemeenten in de praktische uitwerking van een project of geven gericht advies via workshops.

Internationale expertise in fietsbeleid

Traject heeft de afgelopen 20 jaar ruime ervaring opgedaan in fietsprojecten in België en Europa.

Deze internationale ervaring en kennis van best practices brengen we mee naar uw project. Dit resulteerde de afgelopen jaren in een grote verscheidenheid aan succesvolle fietsprojecten in verschillende steden, gemeenten en provincies in België.