Fietsbeleid

Fietsen wordt steeds populairder en de laatste jaren neemt ook het fietsaandeel in woon-werkverkeer toe.

Bedrijven met een aantrekkelijk fietsbeleid hebben een streepje voor in hun personeels- en aanwervingsbeleid.

Traject heeft de afgelopen jaren ruim, gevarieerd en internationaal ervaring opgedaan in het opzetten en sturen van fietsbeleid. Wij ondersteunen u dan ook graag bij de meest uiteenlopende onderzoeken of acties rond fietsbeleid, gaande van operationele tot strategische projecten.

Fietsbeleidsplan

Traject staat in binnen- en buitenland bekend als fietsexpert en begeleidde reeds heel wat organisaties bij het uitstippelen van een doordacht fietsbeleidsplan.

Daarnaast hechten we veel belang aan een duidelijk uitgewerkt participatie- en communicatietraject. Zo creëren we niet alleen draagvlak voor uw maatregelen, maar nemen we relevante suggesties van werknemers mee in het grotere verhaal.

Fietsaudit

Meer fietsers brengen heel wat nieuwe of andere infrastructurele uitdagingen met zich mee.

Traject screent de fietsvoorzieningen in uw bedrijf aan de hand van een zelf ontwikkelde checklist. Op basis van de daaropvolgende analyse ontwikkelen wij voor u een actieplan, waarbij ook rekening wordt gehouden met innovaties in de fietssector.

Bedrijfsfietsen

Een duurzaam alternatief voor een bedrijfswagen is een bedrijfsfiets. Het aanbod ervan vormt een aantrekkelijke factor in uw personeelsbeleid.

Aan de hand van een potentieelanalyse bepaalt Traject voor u de succesfactoren in dit verhaal. Vervolgens begeleiden wij u tijdens de marktverkenning en staan u bij in het maken van de juiste keuze qua aanbieder en invulling. Tot slot hebben wij de juiste expertise in huis voor het begeleiden van een communicatiecampagne rond bedrijfsfietsen.