Europese projecten

Europese projecten

Traject heeft ruime ervaring met het voorbereiden, uitvoeren en coördineren van Europese projecten rond verkeer en mobiliteit.

Europese ervaring, toegepast in uw gemeente

Onze Europese projecten en ons internationaal netwerk laten ons toe om evoluties in het buitenland op de voet te volgen. Deze ervaring vertalen we graag naar onze lokale projecten.

Omgekeerd zijn we ambassadeurs voor het mobiliteitsbeleid dat in België en in de deelstaten wordt gevoerd.

Begeleiding bij projectvoorstellen en coördinatie van projecten

Vanuit onze ervaring staan wij overheden en private partners bij in het voorbereiden van projectvoorstellen binnen Europese programma’s zoals Horizon2020 of Interreg.

Wij zorgen zowel voor de administratieve als inhoudelijke afhandeling van projectvoorstellen. Voor elke specifieke vraag kunnen wij dankzij ons netwerk een sterk en succesrijk consortium bij elkaar brengen.

Eenmaal het project is goedgekeurd, kunnen wij u zowel inhoudelijk als bij de coördinatie van het project ondersteunen.