Bedrijfsvervoerplanning

Bedrijfsvervoerplanning

Traject stond mee aan de wieg van bedrijfsvervoerplanning en is nog steeds dé specialist inzake mobiliteitsmanagement bij bedrijven. Een onderneming kan om verschillende redenen streven naar duurzame mobiliteit: parkeerdruk, congestie, bereikbaarheidsproblemen, verkeers(on)veiligheid, maatschappelijk verantwoord ondernemen, een werkreorganisatie, … . Door een bedrijfsvervoerplan op te stellen kan een onderneming op een gestructureerde manier werk maken van een meer duurzame en efficiënte mobiliteit.

Traject lag mee aan de basis van de oprichting van Mobidesk Limburg en later de Provinciale Mobiliteitspunten. In het kader daarvan heeft Traject de ‘Mobiscan’ bedacht. Dit concept is ondertussen uitgegroeid tot een frequent gebruikte tool om de mobiliteitssituatie van een bedrijf in kaart te brengen en op basis daarvan mobiliteitsadvies en -maatregelen uit te werken.

Naast de nodige verkeerskundige analyses, trachten we de situatie vanuit het gebruikersstandpunt te benaderen door rekening te houden met de verschillende (objectieve en subjectieve) factoren die onze mobiliteitskeuzes bepalen. Een werknemersbevraging of een meer diepgaande analyse van de potentiëlen aan de hand van een reistijdanalyse kunnen wenselijk zijn. Traject werkt samen met haar klanten graag een plan van aanpak uit, op maat van de klant.

Als eindproduct streven we naar een ambitieus, maar realistisch actieplan. Indien gewenst kan Traject eveneens instaan voor de implementatie en opvolging van deze maatregelen. Dankzij onze jarenlange ervaring, zijn we onder meer in house consultant voor BNP Paribas Fortis, AG Insurance, GSK, MLOZ, en Eandis.