Bedrijfsvervoerplan (BVP) : verplichting 2021

Sinds de wetgeving rond het bedrijfsvervoerplan van kracht is, ondersteunt Traject u bij de opmaak van een Bedrijfsvervoerplan.

In 2021 zijn bedrijven opnieuw verplicht om een bedrijfsvervoerplan op te stellen. Ondernemingen die meer dan 100 medewerkers tewerkstellen, zullen begin 2021 een officieel bericht ontvangen.

Wij beschikken over de expertise om u te begeleiden bij de drie onderdelen van het bedrijfsvervoerplan:

 1. Mobiliteitsenquête bij uw medewerkers:

Deze enquête laat ons toe om nuttige informatie te verzamelen zodat wij het BVP-formulier zo correct mogelijk kunnen invullen. Deze enquête biedt ook de mogelijkheid om vragen te stellen die verder gaan dan de Brusselse wetgeving.

 1. Invullen van het BVP-formulier:

Het formulier is niet altijd duidelijk en het invullen neemt tijd in beslag. Traject kan u hierin ondersteunen.

Traject heeft over de jaren heen reeds talrijke ondernemingen, elk met hun eigen mobiliteitsproblematiek, ondersteund met het invullen van het BVP-formulier. Wij staan in nauw contact met Leefmilieu Brussel en Brussel Mobiliteit waardoor we snel een antwoord ontvangen over vragen betreffende het formulier of uw organisatie.

Onze expertise en ervaring binnen het domein van Bedrijfsvervoerplanning, laat ons toe om deze administratieve verplichting, indien gewenst, om te zetten in een strategische denkoefening over uw huidig en toekomstig mobiliteitsbeleid.

 1. Ontwerpen en in werking stellen van actieplannen:

In dit gedeelte, dient u uw doelstellingen wat betreft de woon-werk- en dienstverplaatsingen van uw medewerkers te specifiëren en te rechtvaardigen over een periode van 3 jaar. Het is van belang dat deze doelstellingen de huidige dynamiek en uw ambities weerspiegelen.

Bovendien moet u rekening houden met de 8 verplichte maatregelen. Het multidisciplinaire team mobiliteitsexperten van Traject kunnen u adviseren en ondersteunen bij de implementatie van deze 8 maatregelen.

In 2021 zijn de verplichte maatregelen: 

 1. een contactpersoon aanwijzen, bij voorkeur de mobiliteitscoördinator;
 2. de werknemers informeren over de maatregelen van uw plan;
 3. uw werknemers sensibiliseren over duurzame vervoerswijzen;
 4. de werknemers en bezoekers een multimodaal toegangsplan ter beschikking stellen (dat informatie geeft over alle verplaatsingswijzen om uw site te bereiken);
 5. het gebruik van het openbaar vervoer aanmoedigen;
 6. een overdekte en beveiligde fietsenstalling installeren, die het minimum aantal opgelegde plaatsen omvat;
 7. rekening houden met de ecoscore bij de aankoop of leasing van voertuigen;
 8. Het opstellen en uitvoeren van een plan om te kunnen reageren op uitzonderlijke situaties die een impact hebben op de mobiliteit van werknemers