Vlot van en naar het ziekenhuis

Traject ondersteunt het UZ Brussel de komende maanden zodat patiënten, het personeel, bezoekers, studenten van de VUB en ambulances vlot de site kunnen blijven bereiken (zelfs tijdens de uitbreidingswerkzaamheden).

Traject neemt de parkeersituatie onder de loep, laat verkeerstellingen uitvoeren en zal voorstellen doen voor een optimale circulatie van en naar de site. Expliciet komen ook buurtbewoners en bijvoorbeeld de nabijgelegen schooltjes en de brandweer aan het woord om hun inzichten en voorstellen mee te nemen.

Met de objectieve gegevens die Traject zal verzamelen, begeleidt ze niet enkel het UZ als grote attractiepool maar ook de gemeente Jette en het Brussels Hoofdstedelijk Gewest als betrokken overheden. Zij zullen op basis van het advies de juiste keuzes kunnen maken voor de toekomst.