Vervoerregio Westhoek stemt in met nieuw openbaar vervoerplan

De vervoerregioraad in de Westhoek heeft op woensdag 13 mei het nieuwe vervoerplan voor de regio voorlopig goedgekeurd. Gisteren werd het plan voorgesteld aan stakeholders en gemeenteraden. De bedoeling was aan iedereen tegelijk het nieuwe vervoerplan te tonen en de vragen van de raadsleden en stakeholders te beantwoorden. Het voorlopig goedgekeurde openbaar vervoerplan wordt nu door elke gemeente voor advies voorgelegd aan de gemeenteraden.

De komende maanden wordt samen met de gemeenten gewerkt aan de praktische kant van het nieuwe netwerk zoals haltelocaties, doorstroming, toegankelijkheid, … Nadien kan de vervoerregioraad het openbaar vervoerplan definitief vaststellen. De invoering van het nieuwe vervoerplan is voorzien voor 12 december 2021. Daarnaast wordt parallel ook verder gewerkt aan de opmaak van het mobiliteitsplan op niveau van de regio waarin de gezamenlijke mobiliteitsvisie voor de regio voor alle vervoersmiddelen op lange(re) termijn wordt vastgelegd.