Traject neemt rol mobiliteitsambtenaar op in Haaltert

Traject staat in voor de tijdelijke vervanging voor de mobiliteitsambtenaar in Haaltert. We adviseren de gemeente bij de uitvoering van nieuwe projecten en de evaluatie van lopende projecten. Daarnaast staan we bij verschillende van deze projecten in voor de bijhorende participatie. Dit telkens met het oog op een optimalisatie van de verkeersveiligheid en verkeersleefbaarheid voor zowel de gebruikers als bewoners.

Het inrichten van veilige schoolomgevingen, bepalen van een duurzaam parkeerbeleid en invoeren van snelheidsremmende maatregelen zijn enkele voorbeelden waarmee de gemeente de verkeersveiligheid en verkeersleefbaarheid wenst te verbeteren. Hierbij wordt de lokale kennis van de gemeente Haaltert gekoppeld aan de mobiliteitsexpertise van Traject.