Traject gaat 2018 in met nieuw logo

Mobiliteit en de daarmee gepaard gaande kennis en reglementering is in al zijn aspecten voortdurend in verandering. Onze expertise is de laatste jaren dan ook zeer sterk uitgebreid en nieuwe thema’s winnen aan relevantie.

Traject houdt daarbij steeds de vinger aan de pols. We spelen hier op in met een dienstverlening die de afgelopen 25 jaar sterk groeide en die we blijvend actueel houden. Op die manier kunnen we u steeds op doeltreffende wijze ondersteunen met de meeste recente best practices en kennis van zaken. Deze voortdurende evolutie gaat bij de start van 2018 ook gepaard met de lancering van een nieuwe huisstijl met een nieuw logo.