Stand van zaken begeleiding vervoerregio's

De Vlaamse Regering heeft in april 2019 haar goedkeuring gegeven aan het decreet basisbereikbaarheid dat het decreet basismobiliteit dient te vervangen. Met deze nieuwe visie op mobiliteit wil Vlaanderen belangrijke maatschappelijke locaties optimaal bereikbaar maken. Hiervoor wordt Vlaanderen in 15 vervoerregio’s opgedeeld. Vanaf juni 2019 is Traject met het consortium atelier\demitro2 bezig met de begeleiding van 7 van deze regio’s (Oostende, Brugge, Roeselare, Westhoek, Aalst, Waasland en Vlaamse Ardennen) bij de opmaak van een openbaar vervoerplan en regionaal mobiliteitsplan voor elke regio. Samen met de betrokken gemeenten, De Lijn en departement MOW wordt een participatietraject doorlopen via werkgroepen, gesprekken met stakeholders, bepaalde doelgroepen, etc. 

Het projectteam van Traject heeft reeds anderhalf jaar intensief gewerkt in de vervoerregio's Brugge, Oostende, Roeselare en de Westhoek. De vier vervoerplannen voor het personenverkeer, waarin de nieuwe visie op het openbaar vervoersysteem wordt beschreven, is in deze vier regio's ondertussen goedgekeurd door de vervoerregioraad. Hierbij wordt enerzijds een nieuw openbaar vervoernetwerk voorgesteld (het kern- en aanvullend netwerk) en anderzijds een concept voor Vervoer op Maar uitgewerkt voor elke regio. De Vlaamse overheid kan vanaf 2021 starten met voorbereidingen voor de uitrol van het concept basisbereikbaarheid. Parallel zullen de Hoppin punten worden gedetailleerd zodat ook vanaf 2022 de ambities inzake gedeelde mobiliteit samen met de aanbesteding van de mobiliteitscentrale kunnen worden geïmplementeerd. 

Nu de openbaar vervoerplannen zijn goedgekeurd, kunnen we onze volle aandacht geven aan de verdere uitwerking van de regionale mobiliteitsplannen. Tegen de zomer van 2021 ambiëren we de fase van de visievorming te hebben afgerond om eind 2021 naar een goedkeuring van de regionale mobiliteitsvisie in de verschillende vervoerregio's te gaan.