Stand van zaken begeleiding vervoerregio's

De Vlaamse Regering heeft in april 2019 haar goedkeuring gegeven aan het decreet basisbereikbaarheid dat het decreet basismobiliteit dient te vervangen. Met deze nieuwe visie op mobiliteit wil Vlaanderen belangrijke maatschappelijke locaties optimaal bereikbaar maken. Hiervoor wordt Vlaanderen in 15 vervoerregio’s opgedeeld. Vanaf juni 2019 is Traject met het consortium atelier\demitro2 bezig met de begeleiding van 7 van deze regio’s (Oostende, Brugge, Roeselare, Westhoek, Aalst, Waasland en Vlaamse Ardennen) bij de opmaak van een openbaar vervoerplan en regionaal mobiliteitsplan voor elke regio. Samen met de betrokken gemeenten, De Lijn en departement MOW wordt een participatietraject doorlopen via werkgroepen, gesprekken met stakeholders, bepaalde doelgroepen, etc. 

Het projectteam van Traject heeft intensief gewerkt in de vervoerregio's Brugge, Oostende, Roeselare en de Westhoek. De vier vervoerplannen voor het personenverkeer, waarin de nieuwe visie op het openbaar vervoersysteem worden beschreven, zijn in deze vier regio's ondertussen goedgekeurd door de vervoerregioraad (najaar 2020). De uitrol van het concept basisbereikbaarheid werd nadien door minister Peeters uitgesteld naar juli 2023.

Parallel met de vervoerplannen worden ook de regionale mobiliteitsplannen opgemaakt. Voor onze regio's liggen de draft visienota's klaar voor interne bespreking bij de gemeenten. Na de zomer van 2022 kan de laatste fase van de beleidsplannen met een focus op actietabellen opgestart worden op basis van de goedgekeurde visienota's. Dit process loopt samen met het MER-traject.