Stand van zaken begeleiding vervoerregio's

De Vlaamse Regering heeft in april 2019 haar goedkeuring gegeven aan het decreet basisbereikbaarheid dat het decreet basismobiliteit dient te vervangen. Met deze nieuwe visie op mobiliteit wil Vlaanderen belangrijke maatschappelijke locaties optimaal bereikbaar maken. Hiervoor wordt Vlaanderen in 15 vervoerregio’s opgedeeld. Vanaf juni 2019 is Traject met het consortium atelier\demitro2 bezig met de begeleiding van 7 van deze regio’s Oostende, Brugge, Roeselare, Westhoek, Aalst, Waasland en Vlaamse Ardennen bij de opmaak van een OV-plan en regionaal mobiliteitsplan voor elke regio. Samen met de betrokken gemeenten, De Lijn en departement MOW wordt een participatietraject doorlopen via werkgroepen, gesprekken met stakeholders, bepaalde doelgroepen, etc. 

Traject is voornamelijk verantwoordelijk voor de uitwerking van de planning in de vervoerregio’s Brugge, Oostende, Roeselare en de Westhoek. Momenteel zijn we bezig om de vervoerplannen voor het personenverkeer in deze vier regio’s te finaliseren, waarin het concept van een gelaagd (openbaar) vervoernetwerk voor de regio wordt beschreven. Hierbij wordt enerzijds een nieuw openbaar vervoernetwerk voorgesteld (het kern- en aanvullend netwerk) en een concept voor Vervoer op Maat uitgewerkt voor elke regio. Afhankelijk van de corona-maatregelen is het de bedoeling om tegen de zomer een (voorlopige) goedkeuring te krijgen van de vervoerregioraad in elke regio, zodat De Lijn kan starten met de voorbereidingen van de implementatie van het nieuwe netwerk en departement MOW met de aanbesteding van het Vervoer op Maat.

Parallel aan dit proces om op korte termijn een nieuw openbaar vervoernetwerk uit te werken dat op 12 december 2021 normaliter geïmplementeerd zou worden, maakt Traject een mobiliteitsplan op niveau van de regio voor de vervoerregio’s Oostende, Westhoek en Roeselare, waarin de visie voor de komende 10 jaar voor alle vervoersmodi in wordt geponeerd.