Schaalsprong Fiets Vlaanderen

Traject en The New Drive stellen hun gezamenlijke expertise en ervaring ter beschikking van de Vlaamse overheid om het programmamanagement voor de Schaalsprong Fiets te realiseren. Deze schaalsprong wil inzetten op  een verbreding van het fietsbeleid op de drie beleidsniveaus: gewest, provincies en gemeenten.

De Vlaamse overheid heeft de voorbije jaren samen met de lokale en provinciale overheden heel sterk ingezet op de fiets. En met resultaat: uit de recentste FietsDNA , opgemaakt door Traject in opdracht van Fietsberaad Vlaanderen, blijkt dat Vlaanderen enkel nog Nederland moet laten voorgaan als fietsregio. Met een fietsaandeel van 16% in alle verplaatsingen staan we op gelijke voet met Denemarken.

We willen nog beter doen: 2021 wordt immers niet alleen het jaar van het WK wielrennen maar betekent ook de start van een nieuwe Schaalsprong in het fietsbeleid. Vlaanderen, de provincies en lokale besturen slaan hiervoor de handen in elkaar. Deze samenwerking zal resulteren in fietsdeals: concrete acties die het fietsen in Vlaanderen vooruit stuwen.

Het programmamanagement heeft als taak om de verschillende overheden in dialoog met elkaar te laten gaan volgens een gezamenlijke werkagenda. Dankzij de coördinatie vanuit het programmamanagement zullen acties op verschillende bestuurlijke niveaus op elkaar aansluiten en versterken.