Parkeerbeleid voor bedrijven

Parkeren is een sleuteldiscipline binnen de mobiliteitsplanning. Een fiets of auto moet uiteindelijk altijd ergens gestald of geparkeerd worden. Een slimme parkeerstrategie en een doordacht parkeermanagement zijn belangrijke pijlers bij elk bedrijf of nieuwe ontwikkeling. 
Traject heeft een complete dienstverlening op vlak van parkeren:

•    Parkeeronderzoek
•    Parkeerstrategie voor steden en gemeenten
•    Parking policy voor bedrijven
•    Parkeermanagementsysteem Fairpark®
•    Kosten-baten analyse van parkeerinfrastructuur
•    Carsharing
•    Parkeersignalisatie
•    Laadpalen
•    Parkingoptimalisatie

Traject bedenkt toekomstgerichte oplossingen voor uw parkeerbeleid. We houden rekening met innovatieve concepten zoals autonome voertuigen, carsharing van bedrijfswagens e.d.

In Brussel is Traject erkend als adviesbureau in functie van de regelgeving ter vermindering van het aantal parkeerplaatsen voor kantoren, beter gekend als BWLKE / COBRACE.