Opstart bouwmeesterscan in gemeente Olen en stad Diksmuide

Op 21 september streek Traject samen met de partners PTArchitecten en M-tech neer voor een intakeworkshop in Olen in het kader van de bouwmeesterscan. Op 24 oktober was Diksmuide aan de beurt. Beide intakeworkshops leverden waardevolle input voor de transitieagenda. Met de transitieagenda ondersteunt het onderzoeksteam waar Traject onderdeel van uitmaakt lokale besturen om te komen tot een duurzamer ruimtegebruik en een aangenamer leefklimaat.

De gemeente Olen en stad Diksmuide hebben zich als één van de eerste lokale besturen in Vlaanderen kandidaat gesteld voor de bouwmeesterscan. De komende twee jaar zullen in totaal 30 Vlaamse lokale besturen een bouwmeesterscan laten doorvoeren.

Traject vormt samen met een architentenbureau uit Brussel (PTArchitecten) en M-tech één van de vijf onderzoeksteams in Vlaanderen die de bouwmeesterscan kunnen uitvoeren. Voor meer achtergrondinformatie zie ook https://www.vlaamsbouwmeester.be/nl/instrumenten/bouwmeester-scan