Opleiding VSV: doelgerichte participatie in je mobiliteitsbeleid

Participatie is nodig om een circulatieplan, fietsplan of mobiliteitsplan te organiseren. Maar hoe begin je daar nu best aan?

In deze opleiding maken de VSV en Traject je wegwijs in de grote wereld van participatie: zijn er do’s and don'ts?
Bereik je werkelijk draagvlak met participatie? Welke vorm gebruik je best voor welk doel?
En hoe ga je aan de slag met tegengestelde meningen die onverzoenbaar lijken? Aan de hand van praktijkervaring, getuigenissen en interactieve oefeningen geven de verschillende sprekers je advies over jouw mobiliteitsprojecten en participatie met verschillende doelgroepen.

Meer info en inschrijven kan je hier vinden.