Ondersteuning mobiliteitsdienst Sint-Martens-Latem

De gemeente Sint-Martens-Latem vraagt specifiek mobiliteitsadvies op afroep voor een aantal mobiliteitsknelpunten. Traject stelt hiervoor één mobiliteitsdeskundige ter beschikking die als aanspreekpunt fungeert en ondersteund wordt door een team van experten. De gemeente heeft enkele specifieke knelpunten opgelijst zoals het opstellen van een algemeen kader voor fietsstraten en fietssuggestiestroken, het sluipverkeer en te hoge snelheid in de wijken, ondersteuning en advies in het kader van de vervoerregio Gent, etc.

Samen met de mobiliteitsambtenaar en de schepen van mobiliteit zal Traject advies op maat geven op de voorliggende knelpunten. Hierbij wordt dus steeds de lokale kennis van de gemeente Sint-Martens-Latem gekoppeld aan de mobiliteitsexpertise van Traject om tot verkeersleefbare en -veilige oplossingen te komen. Op basis van ons advies kan het college van burgemeester en schepenen een onderbouwde beslissing nemen over de te nemen maatregelen.