Nieuwe coachingstraject lokaal fietsbeleid

Het fietsgebruik zit in Vlaanderen in stijgende lijn: data onderzoek van Fietsberaad wees uit dat de gemiddelde fietsafstand in Vlaanderen 12 km bedraagt. Gemeenten beheren 90% van de weginfrastructuur: ze staan onder meer in voor de handhaving en ruimtelijke ordening van hun grondgebied. Door dit grote takenpakket kunnen gemeenten een uitstekende communicator en promotor zijn van de fiets. Traject coacht voor de tweede keer in opdracht van de VSV en Fietsberaad 20 gemeenten, verspreid over heel Vlaanderen. Op die manier krijgen gemeenten een duwtje in de rug voor hun fietsbeleid: zowel naar inhoud als naar strategie kunnen gemeenten beroep doen op de expertise van Traject.

Geïnteresseerde gemeenten kunnen zich inschrijven via deze link.