New Mobility Network

Het New Mobility Network, een initiatief van De Werkvennootschap, wil bedrijven helpen om een belangrijke modal shift te realiseren op vlak van medewerkersmobiliteit én vrachtverkeer.

Met de projectoproep zoeken we marktpartijen die mobiliteitsoplossingen op maat kunnen ontwikkelen voor bedrijven en medewerkers in de Vlaamse Rand.

Geselecteerde projecten genieten van een financieringsbijdrage tot 50.000 euro en actieve ondersteuning vanuit het New Mobility Network.

Meer info en inschrijven via : https://www.werkenaandering.be/nl/projectoproep