Mobiliteitsadviseur voor de gemeente Nijlen

Traject staat sinds 7 september in voor de tijdelijke vervanging van de mobiliteitsambtenaar in Nijlen. We nemen alle taken over van de mobiliteitsambtenaar. Dit gaat van het beantwoorden van vragen van bewoners, het afstemmen met naburige gemeenten en het ondersteunen bij adviesvragen van de gemeenteraad, bij omleidingen, evenementen, … tot het voorbereiden van college- en gemeenteraadsbesluiten, het ondersteunen bij de implementatie van lopende projecten en het aanpassen van het verkeersreglement indien er bijkomende verkeersborden, snelheidsremmende maatregelen of andere aanpassingen aan een straat dienen te gebeuren.

We adviseren de gemeente ook bij de uitvoering van nieuwe projecten en de evaluatie van lopende projecten. Hierbij wordt steeds de lokale kennis van de gemeente Nijlen gekoppeld aan de mobiliteitsexpertise van Traject om tot verkeersleefbare en -veilige oplossingen te komen. Tot slot volgen we ook samen met de gemeente het verdere verloop op van de vervoerregio Kempen.