Mobicoaches aan de slag

De Werkvennootschap zet in op de optimalisatie van de Ring rond Brussel, de verdere uitbouw van openbaar vervoer en de aanleg van nieuwe fietsinfrastructuur. Naast de aanleg van de infrastructuur is er ook een omslag nodig in de wijze waarop het medewerkersverkeer en de logistiek zijn georganiseerd, vandaag en in de toekomst.

Om bedrijven te ondersteunen om samen met hun werknemers deze omslag te maken, heeft de Werkvennootschap een netwerk voor bedrijven opgericht: “The New Mobility Network”. Het is de bedoeling om bedrijven via deze community te voeden, inspireren en ondersteunen bij het zelf zetten van stappen om hun mobiliteit te hertekenen. Traject werd aangesteld als “mobiliteitscoach” om de bedrijven in de community maximaal te ondersteunen en bedrijven te motiveren richting een duurzame modal shift (en Minder Hinder-ondersteuning nav. werken aan de Ring) wat betreft hun medewerkersmobiliteit.