Kennistransfer met Spanje

Eind november mogen we onze expertise rond gemeentelijk fietsbeleid delen in Madrid met een hondertal Spaanse steden en gemeenten.

Op uitnodiging van Red de Ciudades por la Bicicleta, het Spaanse stedennetwerk voor de fiets delen we goede praktijken rond fietsbeleid uit Vlaanderen en Brussel. Ons #fietsDNA en onze inzichten uit de fietscoachings aan gemeenten in samenwerking met Fietsberaad leveren veel stof tot uitwisseling.

Voor meer info zie : https://www.ciudadesporlabicicleta.org/2018/11/02/jornada-tecnica-internacional-en-bici-al-trabajo-rcxb-30-de-noviembre-de-2018/