Inschrijvingen nieuwe opleiding mobility manager geopend

De Brusselse overheidsdiensten Brussel Mobiliteit en Leefmilieu Brussel organiseren dit najaar en in het voorjaar van 2018 opnieuw een Franstalige en Nederlandstalige opleiding voor toekomstige mobility managers.

Het programma van de opleiding wordt uitgespreid over 6 lesdagen, waarbij onder meer het opmaken van een bedrijfsvervoerplan, communicatie en sensibilisering, en maatregelen in de praktijk per vervoersmodus aan bod komen.

De opleiding is zeer praktisch opgesteld en richt zich op vooral op de verantwoordelijken voor het opstellen van een bedrijfsvervoerplan. Tijdens elke opleidingsdag komen ook

getuigenissen van bedrijven, die reeds mobiliteitsacties gevoerd hebben aan bod. Dit om de theorie op een zo concreet mogelijke manier aan te vullen en om een uitwisseling van ervaringen met de deelnemers te bevorderen.

De opleiding wordt gegeven door Traject, in combinatie met Espacecs-Mobilités.

PRAKTISCHE INFORMATIE

UURROOSTER

• 6 opleidingsdagen verdeeld over 4 maanden,

telkens op vrijdagen van 9u tot 17u

• NL opleiding: 9/02, 23/02, 9/03, 23/03, 20/04 en

25/05/2018

• FR opleiding: 20/10, 10/11, 24/11, 8/12, 22/12/2017

en 19/01/2018

PLAATS

Verschillende bedrijven binnen het Brussels

Hoofdstedelijk Gewest

PRIJS

• 250 EUR voor bedrijven > 200 werknemers

• 125 EUR voor bedrijven < 200 werknemers,

openbare instellingen, gemeenten en vzw’s

INSCHRIJVINGEN

Inschrijvingen gebeuren online via volgend

inschrijvingsformulier.

Het aantal deelnemers is beperkt tot 20 personen.