Hoppinpunten

Na de definitieve goedkeuring van de vervoerplannen en de selectie van mobipunten/Hoppinpunten eind 2020 werkt ons team nu aan de verdere doorvertaling van het openbaar vervoerconcept om tegen 1 januari 2022 te kunnen worden uitgerold. Samen met onze partners in atelier\demitro2 ondersteunen we met Traject de steden en gemeenten bij de concrete uitwerking van de hoppinpunten met deelmobiliteit.

Hiervoor worden van maart tot mei plaatsbezoeken en overlegmomenten georganiseerd, en wordt er verder afgestemd met alle betrokken partners (AWV, NMBS, MOW, De Lijn, …) om van de Hoppinpunten functionele overstappunten te maken.

De finaliteit van deze deelstudie is een unieke verantwoordingsnota met voor elk hoppinpunt een uitgewerkte ontwerpschets en fiche met alle kenmerken waarmee de steden en gemeenten subsidies kunnen aanvragen bij de Vlaamse Overheid in het kader van het BVR Mobipunten voor de (her)aanleg van deze punten. Toegankelijkheid is een belangrijke randvoorwaarde bij de uitwerking.