Fijn nieuws om 2020 af te sluiten: onze vervoerplannen in de vervoerregio's Brugge, Oostende, Roeselare (Midwest) en Westhoek zijn definitief goedgekeurd

Na de voorlopige goedkeuring midden 2020 heeft de vervoerregioraad van deze vier vervoerregio's de vervoerplannen ook definitief goedgekeurd in november en december 2020. Ook de extra budgetten Vervoer op Maat die beschikbaar werden gesteld door de minister werden ingevuld en zijn goedgekeurd. De voorbereidingen om dit uitgewerkte openbaar vervoernetwerk te implementeren kunnen nu officieel starten bij De Lijn en departement MOW, zodat op 1 januari 2022 het nieuwe openbaar vervoernetwerk op het terrein kan worden uitgerold. 

Daarnaast werd ook een eerste selectie van mobipunten/hoppinpunten goedgekeurd die relevant zijn voor het openbaar vervoernetwerk. Hoe elk mobipunt/hoppinpunt er zal uitzien, zal in het voorjaar van 2021 verder opgenomen worden met de gemeenten van de vervoerregio's.