Expertise Traject ook buiten Europa gewaardeerd

In consortium met het ingenieursbureau Kredo uit Libanon en het Belgisch ruimtelijk bureau Aupa, staat Traject in voor de uitwerking van het mobiliteitsplan voor de stedelijke agglomeratie Al Fayhaa in Libanon.
Met het nieuwe mobiliteitsplan wordt een verbeterde stedelijke mobiliteit, een verhoogde verkeersveiligheid en een vlotte verbinding vanuit de volledige agglomeratie (400 000 inwoners) nagestreefd. Een meer prominente rol van het openbaar vervoer, aandacht voor de zachte weggebruiker en optimalisering van de stedelijke logistiek zijn hierbij belangrijke pijlers.