Evaluatie van het verkeersplan van Hoog-Elsene

In het kader van de heraanleg van de Elsensesteenweg is op deze steenweg en in enkele aangrenzende straten een zone met beperkte toegang aangelegd. Aangezien deze vermindering van het dagverkeer op de Elsensesteenweg en de aangrenzende straten gevolgen heeft voor het verkeer in het hele gebied van Hoog-Elsene, werd in juli 2018 een nieuw verkeersplan opgesteld. 

Vandaag wenst de gemeente enerzijds een algemene evaluatie van het verkeersplan uit te voeren, en anderzijds mogelijke maatregelen te definiëren om het verkeersplan zo nodig aan te passen. Een opdracht die is toevertrouwd aan Traject.