Duidelijke communicatie tijdens wegenwerken met Traject als bereikbaarheidsadviseur voor Oost-Vlaanderen

AWV streeft naar een duidelijke communicatie voor alle betrokkenen bij de uitvoering van haar werven. Traject en Billie Bonkers ondersteunen AWV in deze communicatie voor de werven in Oost-Vlaanderen. Traject neemt de rol op van bereikbaarheidsadviseur.

De bereikbaarheidsadviseur treedt op als tussenpersoon tussen AWV, aannemers, omwonenden van het project, weggebruikers en andere stakeholders. Voor de start van de werken worden alle betrokken partijen persoonlijk geïnformeerd over de uitvoering en timing van de werken en de impact op de bereikbaarheid. Daarnaast wordt de bereikbaarheidsadviseur ook betrokken bij de opmaak van de circulatieplannen waarbij de hinder voor alle stakeholders zoveel mogelijk beperkt wordt.

Tijdens de werken is de bereikbaarheidsadviseur het eerste aanspreekpunt van buurtbewoners en bedrijven in de werfzone. Alle klachten, meldingen of vragen over de uitgevoerde werken worden, samen met AWV of de aannemer op de werf, zo snel mogelijk behandeld. Zo wordt de hinder voor alle betrokken partijen tot een minimum beperkt.