Derde jaargang veilige schoolomgevingen in Brugge dankzij schoolvervoerplannen

De Stad Brugge streeft naar duurzame en veilige schoolomgevingen. Traject ondersteunt de stad hierin door het opmaken van schoolvervoerplannen. Samen met de stad Brugge, de VSV en de scholen werd er tijdens het schooljaar 2019-2020 voor 10 verschillende scholen een schoolvervoerplan opgesteld. Dit werd nog eens opnieuw gedaan voor 10 scholen in het schooljaar 2020-2021. Dit jaar is het project aan zijn derde jaargang toe.

In nauwe samenwerking met de school wordt een beeld gevormd van de bereikbaarheid van de school en de knelpunten in de omgeving. Niet enkel leerkrachten maar ook ouders en leerlingen brengen de belangrijkste knelpunten in kaart, dit via een werkgroep en een online bevraging. Hierdoor kunnen leerlingen ook hun route naar school aanduiden en gevaarlijke situaties op hun traject aanwijzen. Om een volledig beeld te krijgen van de situatie aan en rond de school vindt er ook een terreinbezoek plaats. Na verschillende overlegmomenten met de school wordt er een uiteindelijk actieplan opgesteld om de knelpunten aan te pakken. Het actieplan is een evenwichtig geheel met zowel acties voor de school zelf als voor de Stad Brugge en de politie.