De Grote Versnelling gaat van start!

De Grote Versnelling gaat van start. Dit programma is een samenwerkingsverband tussen de Minister van Mobiliteit en Openbare Werken Lydia Peeters, de Vlaamse provincies en de steden en gemeenten. Samen willen we het fietsbeleid in Vlaanderen versnellen en verdiepen. Fietsbeleid 2.0 zeg maar. Dit zal gebeuren via het afsluiten van fietsdeals: overeenkomsten tussen diverse overheden, bedrijven, verenigingen, scholen, kennisinstellingen,… Dit programma voor de realisatie van een schaalsprong van het fietsbeleid in Vlaanderen situeert zich
in het kader van de organisatie van het WK Wielrennen in 2021 in Vlaanderen. Naar aanleiding van dit WK wil de organisatie een fietslegacy achterlaten.

Traject en The New Drive stellen hun gezamenlijke expertise en ervaring ter beschikking van de Vlaamse overheid om het programmamanagement voor De Grote Versnelling te realiseren.

Het bundelen van krachten staat bij het uitwerken van fietsdeals centraal. Iedereen krijgt de kans om een schaalsprong te maken. We hanteren dus flexibiliteit bij de opmaak van de fietsdeals: zowel ambitieuze projecten als kleinschaligere oplossingen komen in aanmerking.

Het programmamanagement heeft als taak om de verschillende overheden in dialoog met elkaar te laten gaan volgens een gezamenlijke werkagenda. Dankzij de coördinatie vanuit het programmamanagement zullen acties op verschillende bestuurlijke niveaus op elkaar aansluiten en versterken.

Meer info: www.degroteversnelling.be