Brussels Hoofdstedelijk Gewest zet sterk in op bedrijfsvervoerplannen

Brusselse bedrijven met meer dan 100 werknemers dienen een bedrijfsvervoerplan (BVP) op te stellen. Bedrijven dienen een actieplan in te dienen voor de periode 2017-2020 met als doel bij te dragen tot de ambitieuze modal shift die het Brussels Gewest wil realiseren tegen midden  2020.

Binnen elk actieplan zijn er 8 verplicht te nemen maatregelen. De meest opvallende is dat bedrijven die aan meer dan 10 werknemers een bedrijfswagen aanbieden, hen bovenop de bedrijfswagen ook een openbaar vervoer of fiets-oplossing moeten aanbieden. Op die manier legt het Brussels Gewest het multimodaal mobiliteitsbudget als het ware op.

 

Meer informatie over de verplichting tot opmaak van een bedrijfsvervoerplan in het Brussels Gewest vindt u hier: http://www.leefmilieu.brussels/themas/mobiliteit/vervoerplannen/bedrijfsvervoerplannen

Onze projectmanagers bedrijfsvervoerplannen staan beschikbaar voor verdere toelichting:

http://www.traject.be/nl/dienst/bedrijfsvervoerplanning