Begeleiding van inwoners en pendelaars bij de overstap naar "lage emissie mobiliteit"

In opdracht van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest bieden Traject en Maestromobile ondersteuning aan inwoners en pendelaars wiens voertuigen niet meer toegelaten zijn in de lage-emissie zone (LEZ). 

Het project heeft tot doel de personen die gevolgen ondervinden van de LEZ te begeleiden naar de beste mobiliteitsoplossingen in functie van hun verplaatsingsbehoeften. Deze begeleiding gebeurt op basis van een behoeftenanalyse van de doelgroep en een versterking van de bestaande ondersteunende diensten. 

Deze begeleiding zal het ook mogelijk maken het potentieel van de 'modal shift' van de LEZ-maatregel beter te leren kennen en vervolgens de ondersteunende maatregelen te verbeteren. Tot slot geeft dit project een beter beeld van de impact die de LEZ-maatregel kan hebben op de 'modal shift' in Brussel.