Begeleiding van Brusselse bedrijven en instellingen in hun mobiliteitsbeleid en vlootbeheer

In 2021 zijn Traject en The New Drive aangesteld als “Mobility and Fleet Facilitator“ door het Brussels Gewest om Brusselse bedrijven en instellingen te begeleiden in hun mobiliteitsbeleid en beheer van het wagenpark.

Deze opdracht kadert in de regionale beleidsdoelstellingen rond betere luchtkwaliteit en de transitie naar propere energie. Traject en The New Drive bieden een extra ondersteuning aan bedrijven om reeds bestaand beleid naar een hoger niveau te tillen (met bijzondere aandacht voor het bedrijfsvervoerplan).

De ondersteuning bestaat uit het delen van relevante info, het aanbieden van trainingen en opleidingen op maat en bedrijven kennis te laten maken met innovatie mobiliteitsoplossingen. De doelstelling is om het gebruik van de (bedrijfs)wagen naar het werk te verminderen. Waar nodig kan ook ondersteuning geboden worden in het vergroenen van het wagenpark.

Traject en The New Drive staan paraat om bedrijven en instellingen te ondersteunen via:

  • Begeleiding op maat van mobility & fleet managers
  • Organiseren van opleidingen en events
  • Organiseren van een netwerk voor mobility & fleet managers
  • Een antwoord bieden op vragen door middel van een helpdesk

Meer info : https://leefmilieu.brussels/news/vraag-ondersteuning-aan-de-mobility-and-fleet-facilitator