Impact invoering mobiliteitsbudget

De discussie rond het mobiliteitsbudget is bijzonder actueel. Vanuit verschillende hoeken worden voorstellen geformuleerd.

In opdracht van de VAB onderzocht Traject de mogelijke impact van het mobiliteitsbudget op de modal shift. De conclusie is dat de invoering van het mobiliteitsbudget als stand alone oplossing bij de meeste bedrijven slechts tot een beperkte verschuiving richting duurzame mobiliteit zal leiden. De inpassing in een bredere mobiliteitsstrategie en de ligging van het bedrijf zijn cruciale randvoorwaarden.

Gedetailleerde conclusies van dit onderzoek zijn terug te vinden in het persbericht in bijlage.

PDF icon persdossier_mobiliteitsbudget.pdf